Dokumenty wymagane od producentów EDM

PROGRAMY DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ .

ZA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ODPOWIADA LEKARZ A NIE PRODUCENT OPROGRAMOWANIA. I ON PONIESIE KONSEKWENCJE
Dlatego by zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności  trzeba zapytać o zgodność programu z poniżej przytoczonymi przepisami . A następnie wziąć to od sprzedawcy na piśmie.
Przepisy :
Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla Systemów Usługodawców
https://www.gov.pl/attachment/26af800b-4fae-456e-a703-a8c47c1af508
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000666/O/D20200666.pdf