Dlaczego potrzebujemy oświadczenia od producentów EDM

 Wiele programów nie spełnia wymogów jakie powinno spełniać EDM w stomatologii. Dlatego stworzono specjalne oświadczenie które powinno zostać podpisane przed zakupem programu. 

Opracowanie oświadczenia Zespół ds. ED Prezydium NRL

Oświadczenie