Aktualności !

Szanowni Państwo

 

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną propozycję edukacyjną.

Ta jednodniowa Konferencja pozwoli zapoznać się Państwu z nowymi technologiami i metodami leczenia. Tematykę powszechną we współczesnej stomatologii jaką jest stomatologia cyfrowa uzupełnią ciekawe propozycje, jak np. uzupełnić braki kostne używając jako biomateriał własny ząb pacjenta czy aktualny temat recept elektronicznych.  Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Zgłoszenia i informacje: Stowarzyszenie Dental Medical Platform, telefon: 664 878 578

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest rejestracja i wpłata odpowiedniej kwoty na konto: Stowarzyszenie Dental Medical Platform 60175000120000000039962926

http://dentalmedicalplatform.pl/

 

program  Program Alternatywne metody leczenia stomatologicznego 15.06.2019r.

SEPARATORY AMALGAMATU

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ ORL W RZESZOWIE

Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie informuje, że osoby lub gabinety posiadające separatory amalgamatu mogą zgłaszać się do biura OIL w Rzeszowie, gdzie zostanie utworzona lista placówek zakładających i usuwających amalgamat, która w razie potrzeby będzie udostępniana pacjentom. Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Zgłoszenia :

e-mail okm.rzeszow@onet.pl

tel. 17 717 77 24 ( Magdalena Szczepaniak)

(w zgłoszeniu podać imię i nazwisko/nazwa gabinetu, adres, nr telefonu).

Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przygotowania listy placówek zakładających i usuwających amalgamat.

UWAGA!! WAŻNE!!

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ ORL W RZESZOWIE!! NFZ .

 

Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie informuje, aby osoby , które chciałyby żeby OIL w Rzeszowie w ich imieniu renegocjowała warunki  kontraktów zawartych z POW NFZ Oddział w Rzeszowie, zgłaszały się do biura OIL w Rzeszowie – osobiście lub poprzez e-mail :

okm.rzeszow@onet.pl (w zgłoszeniu podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych w celu  przygotowania do ewentualnego renegocjowania kontraktów.

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

- Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest  Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie z siedzibą: ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów

- Pani/Pana dane osobowe ( imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą wyłącznie w celu przygotowania do ewentualnego renegocjowania kontraktów z POW NFZ Oddział w Rzeszowie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
-Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektoroilrz@onet.pl   
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aktualne informacje w sprawie amalgamatu.

https://stom.hipokrates.org/komisja/_udl/amalgamat/

Separatory .

Stanowisko  w sprawie konieczności posiadania  separatorów

Separatory - stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

Przełom w sprawie EDM

Starania NIL dały efekt. Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 - zapowiedział wiceminister zdrowia podczas XIV Forum Rynku Zdrowia.  Więcej

Co zyskujemy?  Brak  terminów zmuszających nas do przejścia na  elektroniczną dokumentację medyczną EDM, nie dotyczy to recept i zwolnień lekarskich.

Terminy zgłoszenia gotowości

a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań.

Dlaczego potrzebujemy oświadczenia od producentów EDM przed zakupem !!

Wzory dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje, że prawo otrzymania wzorów dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych przysługuje  wyłącznie lekarzom członkom OIL w Rzeszowie. Wzory tych dokumentów mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia do własnej praktyki lekarskiej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystane w żaden inny sposób.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne mogące wyniknąć z nieprawidłowego wdrożenia wzorów dokumentów ani za niemożliwą do przewidzenia w chwili obecnej interpretację prawidłowości dokumentacji dokonaną przez organy kontrolne.
Warunkiem otrzymania wzorów dokumentacji jest przesłanie podpisanego oświadczenia (plik do pobrania) na adres:

oilrz@pro.onet.pl lub okm.rzeszow@onet.pl

Oświadczenie

RODO na stronę www

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

  Prezydium ORL w Rzeszowie w pełni popiera stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie z dnia 19.12.2017r

Stanowiska  KS OIL w Rzeszowie i KS NRL w sprawie wykonywania komercyjnych świadczeń w czasie wykonywania kontraktu na NFZ .

Stanowisko KS NRL nr 10

Stanowisko KS ORL w Rzeszowie

 Kalendarz szkoleń OKM na I półrocze 2018r

Kalendarz szkoleń I pólrocze 2018kalendarz szkoleń I pólrocze 2018

Kursy do specjalizacji 2018

UWAGA!!    NOWE ZASADY KWALIFIKOWANIA NA KURSY SPECJALIZACYJNE

Czytaj więcej...

PILNE! KOMUNIKAT!

W związku z informacją o problemach z proporcjonalnością przeliczania godzin pracy w ramach umowy z NFZ w stosunku do zakontraktowanego wymiaru etatu prosimy lekarzy dentystów świadczeniodawców o zgłaszanie się w tej sprawie do Radcy Prawnego OIL.

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ  RADY LEKARSKIEJ W RZESZOWIE
wyraża pełne poparcie dla protestujących lekarzy rezydentów.

Stanowisko ORL w Rzeszowie

APEL Nr 11/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie

„Dnia Solidarności z Protestującymi Lekarzami”

Czytaj więcej 

Dziękujemy

wykładowcom oraz uczestnikom 

 IX Podkarpackiej  Konferencji Naukowo -Szkoleniowej Lekarzy Dentystów

i I Międzynarodowej Konferencji Polsko- Słowackiej

 

BAL  LEKARZA

 

         Informujemy, że Bal Lekarza odbędzie sie w dniu 10 lutego 2018r .

         Szczegółówe informacje dostępne będą w kolejnym Biuletynie oraz na stronie OIL w Rzeszowie .

Aktualności!

Oświadczenie Macieja Hamankiewicza:

Wyrażam ubolewanie z tego powodu, że nieporozumienia dotyczące funkcjonowania koleżanki Agnieszki Ruchały-Tyszler w organie Naczelnej Izby Lekarskiej

Więcej

Witamy!

Witamy na stronie głównej Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.Z dumą prezentujemy nowy serwis www, dostępny zarówno z poziomu komputera, laptopa jak i z urządzeń mobilnych. Prezentować tutaj będziemy najważniejsze zagadnienia dla środowiska stomatologicznego z obszaru działania naszej Izby. Znajdą się tutaj aktualne doniesienia ważne dla członków Izby, kluczowe dokumenty, opinie i ekspertyzy prawne. Wśród zakładek serwisu znajdzie się również miejsce na informacje o szkoleniach dla Stomatologów. Organizowane zarówno w Izbie jak i poza obszarem naszej Izby.Z nowości :
  • Informacje o nadchodzących szkoleniach organizowanych przez OIL w Rzeszowie ale też PTS oddz. Rzeszów

Dla Członków Komisji przygotowujemy również newsletter, w którym prezentowane będą najważniejsze informacje na temat Komisji, Izby, szkoleń, najważniejszych wydarzeń.

Jak dojechać do naszej siedziby.