Aktualności !

Szanowni Państwo

Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie zaprasza na

konferencję dla lekarzy dentystów

14 września 2019 r. godz. 9:00

1.Przedstawienie ułatwień w zarządzaniu zespołem” - wykładowcy Benedykt Ożóg i Dorota Depa

2.Przedstawienie trzy krokowego planu uczenia swoich pracowników odpowiedzialności” - wykładowcy Benedykt Ożóg i Dorota Depa

3.„e-recepta- jak ją wdrożyć i nie zwariować?” wykładowcy: lek. dent Dariusz Paliga, pracownik CSIOZ

Koszt udziału w konferencji : 50,00 zł

Za udział w konferencji uczestnikom zostanie przyznane 5 punktów edukacyjnych.

Zgłoszenia i informacje:

Biuro OIL w Rzeszowie Magdalena Szczepaniak nr tel. 17 717 77 24, 607 365 537

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest rejestracja telefoniczna lub drogą elektroniczną:

ks.oil.rzeszow@gmail.com lub okm.rzeszow@onet.pl i wpłata kwoty 50,00 zł na konto OIL w Rzeszowie z dopiskiem „ Konferencja 14.09.2019r.”

Nr konta PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

Materiały do pobrania:

Karta Uczestictwa 14.09.2019r.

Program -konferencja stomatologiczna 14.09.2019r.

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

program PTS II półrocze 2019

SEPARATORY AMALGAMATU

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ ORL W RZESZOWIE

Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie informuje, że osoby lub gabinety posiadające separatory amalgamatu mogą zgłaszać się do biura OIL w Rzeszowie, gdzie zostanie utworzona lista placówek zakładających i usuwających amalgamat, która w razie potrzeby będzie udostępniana pacjentom. Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Zgłoszenia :

e-mail okm.rzeszow@onet.pl

tel. 17 717 77 24 ( Magdalena Szczepaniak)

(w zgłoszeniu podać imię i nazwisko/nazwa gabinetu, adres, nr telefonu).

Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przygotowania listy placówek zakładających i usuwających amalgamat.

UWAGA!! WAŻNE!!

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ ORL W RZESZOWIE!! NFZ .

 

Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie informuje, aby osoby , które chciałyby żeby OIL w Rzeszowie w ich imieniu renegocjowała warunki  kontraktów zawartych z POW NFZ Oddział w Rzeszowie, zgłaszały się do biura OIL w Rzeszowie – osobiście lub poprzez e-mail :

okm.rzeszow@onet.pl (w zgłoszeniu podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych w celu  przygotowania do ewentualnego renegocjowania kontraktów.

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

- Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest  Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie z siedzibą: ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów

- Pani/Pana dane osobowe ( imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą wyłącznie w celu przygotowania do ewentualnego renegocjowania kontraktów z POW NFZ Oddział w Rzeszowie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
-Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektoroilrz@onet.pl   
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aktualne informacje w sprawie amalgamatu.

https://stom.hipokrates.org/komisja/_udl/amalgamat/

Separatory .

Stanowisko  w sprawie konieczności posiadania  separatorów

Separatory - stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

Przełom w sprawie EDM

Starania NIL dały efekt. Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 - zapowiedział wiceminister zdrowia podczas XIV Forum Rynku Zdrowia.  Więcej

Co zyskujemy?  Brak  terminów zmuszających nas do przejścia na  elektroniczną dokumentację medyczną EDM, nie dotyczy to recept i zwolnień lekarskich.

Terminy zgłoszenia gotowości

a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań.

Dlaczego potrzebujemy oświadczenia od producentów EDM przed zakupem !!

Wzory dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje, że prawo otrzymania wzorów dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych przysługuje  wyłącznie lekarzom członkom OIL w Rzeszowie. Wzory tych dokumentów mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia do własnej praktyki lekarskiej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystane w żaden inny sposób.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne mogące wyniknąć z nieprawidłowego wdrożenia wzorów dokumentów ani za niemożliwą do przewidzenia w chwili obecnej interpretację prawidłowości dokumentacji dokonaną przez organy kontrolne.
Warunkiem otrzymania wzorów dokumentacji jest przesłanie podpisanego oświadczenia (plik do pobrania) na adres:

oilrz@pro.onet.pl lub okm.rzeszow@onet.pl

Oświadczenie

RODO na stronę www

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

  Prezydium ORL w Rzeszowie w pełni popiera stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie z dnia 19.12.2017r

Stanowiska  KS OIL w Rzeszowie i KS NRL w sprawie wykonywania komercyjnych świadczeń w czasie wykonywania kontraktu na NFZ .

Stanowisko KS NRL nr 10

Stanowisko KS ORL w Rzeszowie

 Kalendarz szkoleń OKM na I półrocze 2018r

Kalendarz szkoleń I pólrocze 2018kalendarz szkoleń I pólrocze 2018

Kursy do specjalizacji 2018

UWAGA!!    NOWE ZASADY KWALIFIKOWANIA NA KURSY SPECJALIZACYJNE

Czytaj więcej...

PILNE! KOMUNIKAT!

W związku z informacją o problemach z proporcjonalnością przeliczania godzin pracy w ramach umowy z NFZ w stosunku do zakontraktowanego wymiaru etatu prosimy lekarzy dentystów świadczeniodawców o zgłaszanie się w tej sprawie do Radcy Prawnego OIL.

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ  RADY LEKARSKIEJ W RZESZOWIE
wyraża pełne poparcie dla protestujących lekarzy rezydentów.

Stanowisko ORL w Rzeszowie

APEL Nr 11/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie

„Dnia Solidarności z Protestującymi Lekarzami”

Czytaj więcej 

Dziękujemy

wykładowcom oraz uczestnikom 

 IX Podkarpackiej  Konferencji Naukowo -Szkoleniowej Lekarzy Dentystów

i I Międzynarodowej Konferencji Polsko- Słowackiej

 

BAL  LEKARZA

 

         Informujemy, że Bal Lekarza odbędzie sie w dniu 10 lutego 2018r .

         Szczegółówe informacje dostępne będą w kolejnym Biuletynie oraz na stronie OIL w Rzeszowie .

Aktualności!

Oświadczenie Macieja Hamankiewicza:

Wyrażam ubolewanie z tego powodu, że nieporozumienia dotyczące funkcjonowania koleżanki Agnieszki Ruchały-Tyszler w organie Naczelnej Izby Lekarskiej

Więcej

Witamy!

Witamy na stronie głównej Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.Z dumą prezentujemy nowy serwis www, dostępny zarówno z poziomu komputera, laptopa jak i z urządzeń mobilnych. Prezentować tutaj będziemy najważniejsze zagadnienia dla środowiska stomatologicznego z obszaru działania naszej Izby. Znajdą się tutaj aktualne doniesienia ważne dla członków Izby, kluczowe dokumenty, opinie i ekspertyzy prawne. Wśród zakładek serwisu znajdzie się również miejsce na informacje o szkoleniach dla Stomatologów. Organizowane zarówno w Izbie jak i poza obszarem naszej Izby.Z nowości :
  • Informacje o nadchodzących szkoleniach organizowanych przez OIL w Rzeszowie ale też PTS oddz. Rzeszów

Dla Członków Komisji przygotowujemy również newsletter, w którym prezentowane będą najważniejsze informacje na temat Komisji, Izby, szkoleń, najważniejszych wydarzeń.

Jak dojechać do naszej siedziby.