Aktualności !

Szkolenie „Jak kupić program do dokumentacji medycznej i nie żałować”

Z uwagi na zaplanowane wcześniej inne szkolenie online , wykład „Jak kupić program do dokumentacji medycznej i nie żałować” zostaje przeniesiony na

godzinę 15/00 tego samego dnia tzn 24 10 2020.

Szkolenie „Jak kupić program do dokumentacji medycznej i nie żałować”

Szanowni Państwo,
w imieniu Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej lek. dent. Radosława
Maksymowicza serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy dentystów,
członków OIL w Rzeszowie, do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 24
października 2020 r. o godzinie 1200.
Szkolenie odbędzie się w formie online.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą w Biurze OIL w Rzeszowie
telefonicznie 17 717 77 24 lub na adres e-mail ks.oil.rzeszow@gmail.com
<mailto:ks.oil.rzeszow@gmail.com>  . W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko oraz adres e-mail.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu najpóźniej do
22.10.2020 r. (do czwartku).
Osoba do kontaktu w OIL w Rzeszowie: Agnieszka Korasadowicz
W załączeniu program szkolenia online.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej ODWOŁANE

Z powodów epidemiologicznych jesteśmy zmuszeni odwołać wyjazdowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej. Odbędzie się ono prawdopodobnie w wersji online . Informacja o nowej formie posiedzenia pojawi się na stronie w ciągu kilku dni .

NFZ

Szanowni Państwo

Dzięki koledze Rafałowi Kiełkowskiemu wiceprezesowi SIL ,możecie Państwo skorzystać z poradnika jak wypełnić sprawozdanie dotyczące śmieci. Termin składania sprawozdania do 31.10.2020

NFZ

Szanowni Państwo
W dniu 22.09.2020 w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ odbyło się spotkanie pomiędzy Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej Radosławem Maksymowicz oraz Panią mecenas Joanną Paśkiewicz a Panem Dyrektorem POW NFZ Robertem Bugajem. W trakcie spotkania poruszone zostały sprawy bieżącej sytuacji w opiece stomatologicznej oraz prawnych aspektach różnych możliwości zakończenia współpracy z NFZ. Uzyskane informacje w trakcie spotkania nie dają przekonania ,że zmianom ulegnie sytuacja finansowania podmiotów wykonujących świadczenia stomatologiczne. Planowany przez NFZ przedłużony okres rozliczeniowy za 2020 rok do połowy roku 2021 stworzy co prawda tym świadczeniodawcom , którzy skorzystali z zaliczek (1/12)większą możliwość ich wypracowania , ale będzie zarazem prawdopodobnie podtrzymaniem istniejących warunków finansowych . Mamy jednak nadzieję ,że postulaty środowiska i potrzeba stworzenia racjonalnego systemu opieki stomatologicznej wpłyną na decyzję osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie ochrony zdrowia w naszym kraju .

NFZ- rozwiązanie zawartych umów

Szanowni Państwo,
Nasze wspólne działania dotyczące zasad realizacji umów z NFZ nie przyniosły
oczekiwanych skutków. Wielu z Was rozważa rozwiązanie zawartych umów. Dla
tych, którzy chcieli by skorzystać z pomocy i obsługi prawnej w tym zakresie,
proponujemy wsparcie w tym działaniu. W przypadku chęci skorzystania z
takiego wsparcia prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Korasadowicz z biura KS
OIL w Rzeszowie, tel. 17
717 77 24, 607 365 537 lub mailowo
ks.oil.rzeszow@gmail.com
do 12.09.2020 r. Fachową obsługę zapewni Pani
mecenas Joanna Paśkiewicz.

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA -OBOWIĄZEK OD 31 12 2020

Rząd korzystając z zamieszania związanego z epidemią wprowadził obowiązek posiadania oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej .
Prosimy nie ulegać panice i presji firm. Terminem ostatecznym ma być 31 12 2020 . Przygotowujemy materiały które powinny pomóc Państwu w wyborze oprogramowania.

https://nil.org.pl/…/4683-dokumentacja-medyczna-nowe-rozpor…
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000066601.pdf

Dariusz Paliga

KREDYT 0% Z FUNDUSZY UNIJNYCH .

Pożyczki nazwane płynnościowe możemy uzyskać z kilku źródeł . Poniżej linki do instytucji w których możemy się o nie starać .
https://pożyczkaunijna.pl/…/pozyczka-plynnosciowa-dla-podk…/
https://www.marr.com.pl/RPO_III.html
w drugim wypadku pytamy o KOMPONENT STANDARDOWY PŁYNNOŚCIOWY

Dariusz Paliga

 

UNIJNE DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY -PODKARPACIE dla mikro i małych firm ( w tym samozatrudnionych ) .

Źródłem informacji jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich do którego zostałem przekierowany z Urzędu Marszałkowskiego.
Dotacja w naszym województwie jest na etapie tworzenia regulaminu . W każdej chwili regulamin może się pojawić na stronach pokazanych poniżej. Wraz z regulaminem zostanie ogłoszona data składania wniosków. UWAGA LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ . Prawdopodobny termin naboru to lipiec . Zainteresowani powinni regularnie sprawdzać informacje na poniżej podanych stronach .
http://tarcza.podkarpackie.pl/…/pl/dla-przedsiebiorcow/mikro
https://rpo.podkarpackie.pl/

Darek Paliga

Szanowni Państwo,
informujemy, że

tylko do dnia 11.06.2020 zbieramy Wasze upoważnienia do renegocjacji umów z POW NFZ.

PROSIMY o dosyłanie podpisanych dokumentów i powiadomienie o akcji kolegów, którzy być może jeszcze o niej nie wiedzą.
NFZ po raz kolejny pokazuje, z jaką "troską" zajmuje się zdrowiem jamy ustnej naszych pacjentów, a propozycją nowego przelicznika okazuje swoją ocenę pracy naszej i naszych pracowników. Nie jest mi znana żadna inna grupa z zawodów medycznych, której praca jest niżej wyceniana. Prosimy o udostępnianie i przekazywanie informacji dalej !
Zasady wypełniania wniosków na stronie
Jednocześnie informuję, że zakończyło się wydawanie środków ochrony osobistej. Wszystkim,którzy zaangażowali się w ten proces i poświęcili swój czas dla kolegów - Serdecznie
Dziękujemy. W szczególności koleżance lek. dent. Beacie Kożak, która przewodniczyła
zespołowi realizującemu to zadanie.
Z poważaniem,
Przewodniczący
Komisji Stomatologicznej
ORL w Rzeszowie
lek. dent. Radosław Maksymowicz

 

NFZ RENEGOCJACJE

Szanowni Państwo

CHCEMY PRACOWAĆ, CHCEMY LECZYĆ NASZYCH PACJENTÓW, CHCEMY DAĆ PRACĘ NASZYM ASYSTENTKOM I HIGIENISTKOM. KONIEC Z AKCEPTACJĄ BIERNOŚCI NFZ i MZ

W trakcie naszego spotkania w lutym mówiliśmy , że dalsze nasze działania będziemy prowadzić dwutorowo, ale w jednym kierunku. Część z Nas jest już tak zdeterminowana sytuacją, że w razie braku efektu renegocjacji kontraktów na właściwym poziomie decyduje się upoważnić negocjatorów do rozwiązania w ich imieniu umów z NFZ. Dla nich przygotowaliśmy dodatkowe upoważnienia.

Wzór tego upoważnienia

Wniosek-i-pełnomocnictwo-OIL-Rzeszów-2020-z-wypowiedzeniem- wzór PDF

Wniosek-i-pełnomocnictwo-OIL-Rzeszów-2020-z-wypowiedzeniem -DOC

 

To uzupełnione upoważnienie z określonym minimalnym akceptowalnym poziomem finansowania świadczeń należy wypełnione, w zaklejonej kopercie wysłać na adres OIL w Rzeszowie lub złożyć w siedzibie IZBY w Rzeszowie lub osobiście u mnie .

Na kopercie umieszczamy jedynie napis "ROZWIĄZANIE UMOWY"- upoważnienia te zostaną wykorzystane tylko w przypadku, gdy negocjacje nie osiągną określonego w nich poziomu finansowania.

WAŻNE- DO NFZ WYSYŁAMY WÓWCZAS PIERWOTNY UZUPEŁNIONY WZÓR PLIKU - bez informacji o poziomie akceptowalnym( dotyczy tych z Was , którzy nie wysłali go wcześniej).

Link do pierwotnego wzoru PIERWOTNY WZÓR WNIOSKU

Ci z Państwa , którzy złożyli już upoważnienia i nie chcą ich rozszerzyć o możliwość rozwiązania umowy , nie muszą wykonywać żadnego działania .

RAZEM ULECZMY TEN CHORY SYSTEM

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej lek. dent. Radosława
Maksymowicza serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy dentystów na
spotkanie w sprawie renegocjacji umów, które odbędzie się 2.06.2020r.
(wtorek) o godzinie 16:30 w siedzibie OIL w Rzeszowie

 

 

Szanowni Państwo,

OSTATECZNYM terminem odbioru środków ochrony osobistej (dla wszystkich

powiatów) jest wtorek 26 maja 2020r. w godzinach 14-15. Osoby zainteresowane

mogą odebrać środki w siedzibie OIL w Rzeszowie.

 

Szanowni Państwo,
Jak omawialiśmy i zdecydowaliśmy na liście KS NRL oraz podczas obrad Prezydium Komisji Stomatologicznej , niezwykle trudna sytuacja dotycząca świadczeń stomatologicznych finansowanych przez nfz oraz - co ważniejsze-brak jakiegokolwiek odzewu ze strony Funduszu zmuszają nas, aby przypomnieć rządzącym o nas i naszych problemach.
Pod tym adresem jest link do Petycji , jaką kierujemy do Ministra Zdrowia i do NFZ.
Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń gwarantowanych i świadczeniodawcy (jeśli nie są LD). NRL jest tylko (w porozumieniu z .Prezesem) organizatorem i przekazującym dane do adresatów Petycji.
Proszę państwa wszystkich o rozpropagowanie tego linku. Ukaże się on też na forach internetowych, więc będzie łatwiej, ale liderami informacji o tym powinni być Delegaci IL.
Petycja jest oparta wyłącznie na formie internetowej- wszystkie czynności wykonane będą siłami NRL.
Pozdrawiam
Andrzej Cisło

Wzory procedur zmodyfikowanych na czas epidemii udostępnione przez OIL w Warszawie po adresem https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/lekarzy-dentystow/moja-praktyka/ .

Należy je przeczytać przed przyjęciem i ewentualnie dopasować do własnej działalności.

UWAGA NA OZON!!

Istnieją doniesienia o wysokiej toksyczności ozonu pozostałego po ozonowaniu pomieszczeń dla personelu. Jednocześnie problematyczna jest jego skuteczność w naszej codziennej pracy.

Polecamy opinię PZH

Opinia PZH w sprawie urządzeń do ozonowania

Darmowe 100 przyłbic dla lekarzy dentystów do indywidualnego odebrania w siedzibie Izby (po jednej dla lekarza dentysty). Dzięki Prezesowi OIL w Rzeszowie dr n. med. Wojciechowi Domce Podkarpaccy biznesmeni wsparli nas przyłbicami. Członkowie naszej Izby mogą się po nie zgłaszać w siedzibie Izby. W kolejnym rzucie nadejdą środki ochrony zakupione przez NIL.

WAŻNE! CO Z TĄ TARCZĄ ?

Szanowni Państwo .

Wraz z kancelarią prawa pracy przedstawiamy Państwu obszerne opracowanie dotyczące możliwości jakie stwarza Nam przygotowana przez rząd "tarcza" dla przedsiębiorców. Dokument ten jest próbą przybliżenia Wam różnych możliwych form pomocy. Opracowanie zawiera również wzory dokumentów, które będziecie być może potrzebować by móc z tych form skorzystać. Wszystkie pliki otrzymają Państwo drogą mailową na adresy , które mamy w naszej bazie. Równocześnie powstaje podobne opracowanie na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej
Z poważaniem
Lek.dent.
Radosław Maksymowicz

Tarcza Lekarze STOMATOLODZY

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, ze po długiej i ciężkiej chorobie odszedł z naszego grona Szanowny Kolega dr n. med. Jan Plaskacz.

Pozostawił pogrążoną w smutku najbliższą rodzinę, pacjentów i nas swoich kolegów i koleżanki z Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.

Pamięć Jego pozostanie w naszych sercach.

 list dr Cisło .

https://nil.org.pl/…/4578-zarzadzenie-prezesa-nfz-nr-452020…

Lekarze dentyści- Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy,

Szanowni Państwo,

Wiceprezes NFZ poinformował Prezesa NRL o podpisanym Zarządzeniu 45/2020/DSOZ, ws świadczeń udzielanych z tytułu walki z COVID , z prośbą o jego rozpropagowanie.
W zarządzeniu dodaje się świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej dla:

pacjentów zakażonych
pacjentów w kwarantannie

Do tego, w tabeli będącej załącznikiem dodaje pozycje określające finansowanie tych świadczeń.
W sobotnim Komunikacie Prezydium KS NRL oraz w dzisiejszym piśmie do NFZ podkreślamy, że cały czas racjonalne jest zakontraktowanie specjalnych placówek pomocy doraźnej dla osób , które ani nie są zakażone ani nie są w kwarantannie. Jak widać, NFZ wycenił koszt pozostawania w gotowości takiej poradni i w podobny sposób powinien zakontraktować świadczenia pomocy doraźnej dla ogółu obywateli w okresie epidemii. W przeciwnym razie, zgodnie z Zaleceniami MZ nakłady finansowe na 1 wizytę (można przyjmować 1 pacjenta na godzinę) wyniosą kilkadziesiąt zł , a wycena świadczenia 10-50 zł. Tak się nie da pracować całą epidemię.
Wszystkie informacje w sprawach stomatologicznych są zamieszczane w serwisie stomatologicznym strony internetowej NIL. Proszę albo subskrybować kanał RSS albo regularnie ją odwiedzać. Dostępny jest też Twitter KS NRL. Bądźmy w kontakcie.

Pozdrawiam
Andrzej Cisło

Nie obawiajmy się mówić prawdy.

Poniżej apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do kolegów lekarzy i lekarzy dentystów

https://nil.org.pl/…/4575-stanowiska-podjete-przez-pnrl-w-d…

Proszę zapoznać się z informacją z Komisji Stomatologicznej NRL.
https://nil.org.pl/…/4579-epidemii-dzien-pietnasty-jeszcze-…

Po 14 dniach od naszych sugestii mamy info z NFZ.
Część naszych (NIL) sugestii została uwzględniona.
Niestety nie wszystkie.

https://www.nfz.gov.pl/…/zarzadzenie-nr-452020dsoz,7157.html

Pozdrawiam
Lek.dent. Radosław Maksymowicz

Apel  NIL do Premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Pełna treść 

Placówki przyjmujące pacjentów

Z powodu mnożących się zapytań pacjentów i kolegów podaję link do strony POW NFZ , gdzie zamieszczone są placówki, które świadczą usługi stomatologiczne na terenie województwa podkarpackiego.

https://www.nfz-rzeszow.pl/…/podmioty-udzielajace-swiadcze…/
Dzięki tej informacji o którą Komisja Stomatologiczna zabiegała od 14 dni , nasi pacjenci potrzebujący pomocy nareszcie będą mogli ją uzyskać

Znajdą tam Państwo również podmioty , które świadczą usługi dla chorych zarażonych koronawirusem oraz z grupy ryzyka i w kwarantannie.

Z poważaniem
Lek.dent.Radosław Maksymowicz

 

Zalecenia postępowania
przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Tu znajdziesz zalecenia

NFZ /epidemia

§9 ust.5 Ogólnych Warunków Umów - komentarz praktyczny
link do §9 ust.5 Ogólnych Warunków Umów - komentarz praktyczny

 

Komentarz NIL do Zaleceń MZ

link do Komentarza

 Ogólne wytyczne włoskie oraz szczegółowe wytyczne opracowane przez
Włoskie Stowarzyszenie Stomatologów AIO w celu przeciwdziałania
zakażeniom COVID-19 w gabinecie stomatologicznym.

Wytyczne do pobrania.

Pandemia Covid-19'

Schemat postępowania dla POZ, AOS, NiŚOZ

Pandemia Covid-19'

Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem wydanym przez Komisję Stomatologiczną NRL .

Rozpoczynamy akcję informacyjną wśród naszych Pacjentów,

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy akcję informacyjną wśród naszych Pacjentów, ponieważ zrozumienie przez nich podstaw naszego działania jest bardzo ważne. Mogą oni dodatkowo przekazać wątpliwości swoim lokalnym władzom.

Z tego względu prosimy o umieszczenie na drzwiach gabinetów wywieszki,

która zredagowana została w NIL oraz, jeśli mają Państwo taką wolę, jednej z dwóch wywieszek zredagowanych przez naszych kolegów.

Jeśli ktoś z Was ma możliwość przedstawienia dramatyczności naszej sytuacji władzom lokalnym w swojej okolicy, ta informacja może okazać się bardzo cenna.

Pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezes ORL w Rzeszowie

Przewodniczący KS OIL w Rzeszowie

lek. dent. Radosław Maksymowicz

Szanowni Państwo,
w związku z powtarzającymi się zapytaniami i dużym zainteresowaniem
działaniami OIL w sprawie wniosków o zmianę warunków umów z NFZ informujemy,

że termin składania wniosków został wydłużony do 2.03.2020r.

Przypominamy, że brak złożonego wniosku w Izbie Lekarskiej i NFZ
uniemożliwia reprezentowanie Państwa w tym działaniu.
OIL w Rzeszowie przyjmuje też wnioski członków innych izb lekarskich jeśli
świadczą oni usługi dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Prosimy informować koleżanki i kolegów o naszej akcji.

Następne spotkanie informacyjne w sprawie zmiany warunków umów z NFZ

odbędzie się 10.03.2020r. w siedzibie OIL w Rzeszowie o godzinie 16.30.

Przewodniczący KS OIL w Rzeszowie
lek.dent. Radosław Maksymowicz

UWAGA!!! AKCJA NFZ!!!!

Zgodnie z wzajemnymi ustaleniami prezesów OIL w Krakowie oraz OIL w Rzeszowie. Osoby chcące być reprezentowane przez OIL w rozmowach w sprawie renegocjacji umów z NFZ,
posiadające zawarte umowy z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim. Składają wnioski i upoważnienia do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Oddziału NFZ.
Informacje o szczegółach akcji znajdą Państwo na stronach.

  www.ksoil.rzeszow.pl

www.oilkrakstom.pl

 Szanowni Państwo ,

umieszczam aktualny wzór wniosku o zmianę warunków umów wraz z pełnomocnictwem (jeden dokument !!) do OIL w Rzeszowie do reprezentowania Was przed NFZ .

wniosek oraz pelnomocnitwo v2_1

Ten druk pozwoli na rozmowy o podwyżkach kontraktów z Ministerstwem Zdrowia i NFZ w Waszym imieniu które mają się odbyć 20 02 2020 !!! Dlatego proszę złożyć je w postaci dwóch popisanych druków -jeden w Izbie drugi w Lokalnym NFZ  do 19 02 2020. W najgorszym wypadku gdy nie ma możliwości dostarczenia na teraz  proszę wysłać e mailem kopie na adres Izby ale oryginały muszą i tak dotrzeć . Pamiętajcie o wzięciu potwierdzenia w NFZ z którym podpisaliście umowę.

rzeszow@hipokrates.org

Istnieje duże prawdopodobieństwo że osoby nie biorące udziału w akcji w wypadku gdy odniesie ona sukces nie otrzymają podwyżek.

IZBA NIE MOŻE REPREZENTOWAĆ WAS Z AUTOMATU BO PODPISALIŚCIE UMOWY Z NFZ JAKO PRZEDSIĘBIORCY.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom oraz uczestnikom

XIV Podkarpackiej  i III Międzynarodowej Konferencji  Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów

za wzięcie w niej udziału .

Jednocześnie dziękujemy organizatorom za pracę przy niej a w szczególności jej pomysłodawcy który włożył w nią najwięcej pracy dla dobra nas wszystkich - Radkowi Maksymowiczowi .

 

Uwaga NFZ !!!! Jeżeli uważacie  że NFZ zbyt mało płaci za świadczenia ......

Proszę o przeczytanie poniższych materiałów

200131_Uchwala

Instrukcja wypełniania wniosku

wniosek_wzór__2 (1)

KS NRL o niezbędnej korekcie wyceny świadczeń

dnym z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 31 stycznia była sprawa działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Jak wiadomo, większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (5-letnich) . Po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy okres tenwynosi 5 lat.

więcej na stronie

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4347-ks-nrl-o-niezbednej-korekcie-wyceny-swiadczen

BAL LEKARZA.

Niestety zapisy na Bal Lekarza są już zamknięte. Przypomnę że  w tym roku bawimy się w stylu LATA 50-60 . Życzymy wszystkim szampańskiej zabawy!!!

BDO!!! .

Materiały opracowane prze NIL :Jak bezpiecznie upoważnić inną osobę do obsługi BDO.

https://stom.hipokrates.org/folder/inne/200105_bdo.pdf

Rejestracja na konferencję otwarta

wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania karty uczestnictwa , przypominamy że ilość miejsc na konferencji jest ograniczona .

Karta Uczestictwa 14-15.02.2020

Mikrorachunek podatkowy

indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Kongresie PSI/ICOI,

 

11_KONGRES_PSI_INFO

Uwaga – odpady medyczne

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2020 r wszyscy gospodarujący odpadami mają obowiązek zarejestrowania się w rejestrze bazy danych o produktach / BDO /. Wpisu dokonuje marszałek województwa. Termin zgłoszenia upłynął w lipcu 2019 r, ale z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim można do końca roku 2019 składać wnioski o rejestrację.

Wzór wniosku w załączeniu.

BDO-Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny

Pismo Konsultanta Krajowego prof. dr hab. n. med. Teresy Sierpińskiej w sprawie "rozliczania" zębów ósmych w świadczeniach protetycznych na NFZ

Pismo- prof. dr hab. n. med. Teresy Sierpinskiej

Ministerstwo Zdrowia o papierowych receptach po 8 stycznia 2020r.

ważna informacja dotycząca zasad wystawiania recept od 8.01.2020r.

W dniach 14-15.02. 2020 zapraszamy na XIV Podkarpacką i III Międzynarodową Konferencje Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów. Miejsce Hotel Rzeszów.

Zapisy i wpłaty od 1 stycznia 2020r.

 

program_luty 2020 drukarnia(3)

Na prośbę CSIOZ, przekazujemy  poniższy tekst oraz załączone pliki.

Od 8 stycznia 2020 r. recepty w Polsce będą wystawiane - poza nielicznymi
wyjątkami - tylko w postaci elektronicznej. Większość systemów gabinetowych
ma już udostępniony moduł e-recepty. Praktyki lekarskie, które nie mają

systemów gabinetowych, mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji internetowej -
gabinet.gov.pl, która umożliwia wystawianie e-recept. Zachęcamy do
zapoznania się z instrukcją krok po kroku, jak zacząć wystawiać recepty w
postaci cyfrowej.
Aby wystawiać e-recepty, każda praktyka lekarska musi zarejestrować się na
platformie e-zdrowie (P1). Jeżeli prowadzący praktykę lekarską korzysta z
systemu gabinetowego, powinien złożyć wniosek przez RPWDL o rejestrację na
platformie e-zdrowie (P1), wygenerować prywatne certyfikaty i zaktualizować
oprogramowanie o funkcjonalność "e-recepty".
Jeśli pracownik medyczny nie ma systemu gabinetowego, może skorzystać z
bezpłatnej aplikacji internetowej Ministerstwa Zdrowia - gabinet.gov.pl.
Korzystając z aplikacji nie musi składać wniosku przez RPWDL o rejestrację w
systemie e-zdrowie (P1) - przy pierwszym logowaniu konto w systemie tworzone
jest automatycznie (w ten sposób wypełnia się obowiązek podłączenia do
systemu). UWAGA, należy to zrobić do 31 grudnia 2019 r

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie e-recept

 

ważna informacja dotycząca zasad wystawiania recept od 8.01.2020r. (1)

Informacja z Podkarpackiego NFZ-e-recepty:

Szanowni Państwo,

niedawne dwa spotkania dotyczące podłączenia do systemu P1 odbywające się w
Podkarpackim Oddziale NFZ cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem.

Wychodząc ponownie naprzeciw Państwa potrzebom ponawiamy akcję w przyszłą
sobotę 14 grudnia w godzinach 8-16 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ, Rzeszów, ul. Zamkowa 8.

Szczegóły na stronie:

link do strony

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Rafał Śliż

Aktualne informacje w sprawie amalgamatu.

https://stom.hipokrates.org/komisja/_udl/amalgamat/

Separatory .

Stanowisko  w sprawie konieczności posiadania  separatorów

Separatory - stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

Wzory dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje, że prawo otrzymania wzorów dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych przysługuje  wyłącznie lekarzom członkom OIL w Rzeszowie. Wzory tych dokumentów mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia do własnej praktyki lekarskiej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystane w żaden inny sposób.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne mogące wyniknąć z nieprawidłowego wdrożenia wzorów dokumentów ani za niemożliwą do przewidzenia w chwili obecnej interpretację prawidłowości dokumentacji dokonaną przez organy kontrolne.
Warunkiem otrzymania wzorów dokumentacji jest przesłanie podpisanego oświadczenia (plik do pobrania) na adres:

oilrz@pro.onet.pl lub okm.rzeszow@onet.pl

Oświadczenie

RODO na stronę www

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

Witamy!

Witamy na stronie głównej Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.Z dumą prezentujemy nowy serwis www, dostępny zarówno z poziomu komputera, laptopa jak i z urządzeń mobilnych. Prezentować tutaj będziemy najważniejsze zagadnienia dla środowiska stomatologicznego z obszaru działania naszej Izby. Znajdą się tutaj aktualne doniesienia ważne dla członków Izby, kluczowe dokumenty, opinie i ekspertyzy prawne. Wśród zakładek serwisu znajdzie się również miejsce na informacje o szkoleniach dla Stomatologów. Organizowane zarówno w Izbie jak i poza obszarem naszej Izby.Z nowości :
  • Informacje o nadchodzących szkoleniach organizowanych przez OIL w Rzeszowie ale też PTS oddz. Rzeszów

Dla Członków Komisji przygotowujemy również newsletter, w którym prezentowane będą najważniejsze informacje na temat Komisji, Izby, szkoleń, najważniejszych wydarzeń.

Jak dojechać do naszej siedziby.